Poradniki językowe i inne opracowania z dziedziny kultury języka polskiego

Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Warszawa-Poznań 1992.
Bralczyk J., Mówi się: porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2001.
Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1973.
Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej (Słownictwo rodzime), Warszawa 1987.
Cegieła A., Markowski A., Z polszczyzną za pan brat, Warszawa 1986.
Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, Słowotwórstwo. Składnia, Warszawa 2005.
Klebanowska B., Kochański W., Markowski A., O dobrej i złej polszczyźnie, Warszawa 1990.
Kurkowska H., Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa 1991.
Malinowski M., Obcy język polski, Kraków-Łódź 2003.
Malinowski M., Co z tą polszczyzną? Kraków 2007.
Markowski A., 500 zagadek o języku polskim, Warszawa 1990.
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.
Markowski A., Językoznawca radzi, Warszawa 1980.
Markowski A., Leksykon najnowszych wyrazów obcych używanych w prasie, radiu i telewizji, Warszawa 1997.
Markowski A., Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe, Warszawa 1993.
Markowski A., Tyle trudnych słów... Praktyczny słownik wyrazów obcych używanych w prasie, radiu i telewizji, Warszawa 1995.
Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienie leksykalne, Warszawa 2005.
Miodek J. (red.), Mowa rozświetlona myślą: świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, Wrocław 1999.
Miodek J., Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław 1983.
Miodek J., Nie taki język straszny: o polszczyźnie do uczniów, Warszawa 1992.
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo: szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1987.
Miodek J., Ojczyzna polszczyzna: dla uczniów, Gdańsk 1996.
Miodek J., Rozmyślajcie nad mową! Warszawa 1999.
Miodek J., Rzecz o języku: szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1983.
Pisarek W., Słowa między ludźmi, Warszawa 1985.
Podracki J. (red.), Polszczyzna płata nam figle, Warszawa 1991.
Polszczyzna na co dzień pod red. M. Bańko, Warszawa 2006.
Poprawnie po polsku Poradnik językowy PWN pod red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.
www.poradniajęzykowa.pl pod red. K. Wyrwas, Katowice 2007; dostępny w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/986.