OSOBY

Poradnię prowadzi dr hab. Katarzyna Wyrwas.

Z poradnią współpracują językoznawcy z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego:

prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa
prof. dr hab. Małgorzata Kita
prof. dr hab. Aldona Skudrzyk
prof. dr hab. Jolanta Tambor
dr hab. Iwona Loewe
dr hab. Tomasz Nowak
dr hab. Mirosława Siuciak
dr Ewa Biłas-Pleszak
dr Babara Mitrenga
dr Agnieszka Piela
dr Romualda Piętkowa
dr Joanna Przyklenk
dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz
dr Kinga Wąsińska
mgr Małgorzata Broszko
mgr Kacper Kardas
mgr Anna Latusek
mgr Anna Wójciuk

W poradni pomocą służą również wyróżniający się studenci polonistyki, członkowie Koła Kultury Języka Polskiego UŚ: Katarzyna Krulicka, Mateusz Klaja, Aleksandra Mól, Maria Zając, Klaudia Kępska, Marta Kluba, Anna Kubica, Barbara Matuszczyk, Martyna Kula, Beata Matusik, Aleksandra Weber, Małgorzata Grzonka.
Z poradnią współpracowali także mgr Alicja Podstolec, mgr Katarzyna Mazur, mgr Barbara Pukalska, Sławomir Duda, Marcin Kluczny, Anna Majdak, Radosław Miszak, Grzegorz Mroczek, Katarzyna Murzyn, Marta Noworyta, Ewelina Pałka, Katarzyna Dybała, Sandra Karliczek, Daria Sitko, Maciej Trenczek.